Kiến thức / 15.01.2017

Chúng tôi đã gặp trao đổi rất nhiều với các bạn start-up “nông dân” và cả những nông dân lão làng với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề. Tuy nhiên, chúng tôi rất ngạc nhiên vì nhiều người vẫn chưa hiểu rõ đúng về các loại phân bón Kali....