Số lượng: 1 ứng viên. Mô tả công việc: Quản lý, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng dịch vụ, hóa đơn của công ty. Theo dõi và Xuất hóa đơn cho khách hàng. Phối hợp với bộ phận bán hàng theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ. Trực tiếp làm việc với ngân...

Số lượng: 2 Mô tả công việc: Nghiên cứu và nắm vững sản phẩm, thị trường kinh doanh hệ thống tưới tại Lâm Đồng. Trực tiếp tiếp cận khách hàng để tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị phần và xác định vị thế kinh doanh của công...

Số lượng: 1 ứng viên. Mô tả công việc: Quản lý, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng dịch vụ, hóa đơn của công ty. Theo dõi và Xuất hóa đơn cho khách hàng. Phối hợp với bộ phận bán hàng theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ. Trực tiếp làm việc với ngân...

Nhân viên kỹ thuật, lĩnh vực thiết kế hệ thống tưới nông nghiệp Số lượng: 1 Mô tả công việc: Tư vấn, thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt. Yêu cầu công việc: Nam: tốt nghiệp các khối ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng, thiết kế, nông nghiệp,… Tiếng anh giao tiếp lưu loát, tư duy toán...