Knowledge / 20.03.2017

Việc sử dụng các nguồn vào có nguồn gốc hữu cơ làm tăng lượng carbon hữu cơ trong đất và tăng cường các động thái sinh học của đất, điều này rất có lợi cho cấu trúc của đất. Đồng thời, đất hữu cơ còn thể hiện một số đặc...

News / 27.02.2017

In early February, 2017, Mekong Agri organized a study tour of the hydroponic model under the guidance of Andy, a leading expert with more than 18 years of experience in developing hydroponic farming projects in Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. We went to the Cameron Highlands and visited the tea gardens, lavender...