NHỮNG CHẤT DINH DƯỠNG CẦN THIẾT CHO CÂY TRỒNG KHỎE MẠNH

Với vai trò là điều kiện tiên quyết cho sinh trưởng, sức khỏe và việc sản xuất thức ăn dinh dưỡng, cây trồng cần các chất dinh dưỡng thiết yếu (nguyên tố đa lượng và vi lượng) với một lượng đầy đủ.

Mười bảy nguyên tố đã được chứng minh là cần thiết cho cây trồng: carbon (C), hidro (H), oxy (O), nitơ (N), phốt pho (P), kali (K), lưu huỳnh (S), magie (Mg), canxi (Ca), sắt (Fe), mangan (Mn), kẽm (Zn), đồng (Cu), bo (B), molypden (Mo), clo (Cl), niken (Ni). Hơn nữa, có nhiều nguyên tố bổ sung thiết yếu cho một vài loài cây như là natri, coban.

Chất dinh dưỡng cần thiết

Chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng

Cacbon, hidro và oxy được lấy từ không khí và nước, và không được xem là khoáng chất. Những nguyên tố thiết yếu còn lại có thể được chia làm ba nhóm: nhóm đa lượng (N, P và K), nhóm trung lượng (S, Mg và Ca) và nhóm vi lượng (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl and Ni) dựa vào việc tổng hợp tính trung bình trên cây trồng.

Nếu lượng chất dinh dưỡng cần thiết trên cây không đủ, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và tất nhiên là sản lượng và chất lượng của sản phẩm thu hoạch. Sinh trưởng của cây bị giới hạn bởi nguyên tố thiết yếu thấp hơn so với nhu cầu tối ưu của cây trồng. Nitơ, phốt pho và kali thông thường là những nguyên tố thiếu nhiều nhất, nhưng hiện nay, những nguyên tố như là lưu huỳnh, kẽm và bo đang ngày càng thiếu hụt trên cả đất và cây, trở thành những nhân tố hạn chế trên toàn thế giới.

 

 

 

Nguồn: Nutrient Management Handbook by WFO, IFA, GACSA,

lược dịch bởi Mekong Agri.