Kiểm Soát Chất Lượng Nông Sản

Mô tả

MekongAgri chuyên cung cấp các sản phẩm giúp kiểm soát chất lượng nông sản sau thu hoạch: thiết bị đo độ brix, độ acid; sản phẩm xử lý ethylene; sticker chống nấm giúp kéo dài thời gian bảo quản… thích hợp cho các loại nông sản xuất khẩu và cung cấp cho những chuỗi siêu thị nông sản sạch. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập website www.postharvest.vn.