Tác động của 1 – Methylcyclopropene (1 – MCP) đến rau củ quả

1-Methylcyclopropene (1-MCP) là dẫn xuất cyclopropene được sử dụng để điều chỉnh sự tăng trưởng của cây trồng. Nó có liên quan về mặt cấu trúc với êtylen kích thích tố của cây trồng tự nhiên và nó được sử dụng mang tính thương mại nhằm giảm quá trình chín của quả và giúp giữ sự tươi nguyên của hoa sau khi thu hoạch. 

1-MCP sử dụng trên cà chua

1-MCP trên cải và hoa

Cơ chế hoạt động

Êtylen thoát ra ở dạng khí và nó hoạt động ở các mức truy xuất trong suốt vòng đời của cây trồng bằng cách kích thích hoặc điều chỉnh các quá trình khác nhau như quá trình chín của quả ở giai đoạn cuối của quá trình sinh trưởng, quá trình nở hoa, và rụng lá. Cơ chế hoạt động của 1-MCP bao hàm sự gắn kết chặt chẽ của nó với sự hấp thụ êtylen ở cây trồng, do đó ngăn chặn những tác động của êtylen.

Cơ chế tác động của 1-MCP

Sử dụng mang tính thương mại

Trong thương mại, 1-MCP được sử dụng nhằm 2 mục đích chủ yếu là: Giữ cho hoa quả được tươi lâu, và ngăn lại quá trình chín của quả. Trong mỗi một trường hợp, người ta sử dụng 1-MCP kết hợp với những nguyên liệu khác và hòa với một lượng nước hoặc dung dịch hòa tan khác và sử dụng nó ở dạng khí. Nó thường được sử dụng trong những nơi kín có tường bao quanh như phòng làm lạnh, xe lạnh, nhà kính, cơ sở bảo quản và container hàng.

1-MCP có tên thương mại là EthylBloc, và đã được cơ quan bảo vệ môi trường Hoa kỳ phê chuẩn để sử dụng cho sản phẩm sau thu hoạch. Nó được sử dụng cho hoa đã cắt khỏi cây, hoa trồng trong chậu và trên luống, sử dụng trong vườn ươm và cây trồng lấy lá với mục đích ngăn chặn sự héo ở lá non, sự vàng lá, nở sớm, và chết sớm.

Tác động của 1-MCP trên thanh long