Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

EL NINO 2023 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM

1. Nhận định tình hình El Nino “El Nino” là từ được dùng để chỉ hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (đặc trưng bởi khu vực...

TUYỂN DỤNG

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0914 911 948