Kích Thích Sinh Trưởng

IBA

Liên hệ

Thioure

Liên hệ

Uniconazole 5%

Liên hệ

Paclo 90% Tech

Liên hệ

Paclo 15%

Liên hệ

Gibberellic Acid 90% (GA3 90%)

Liên hệ

3-Indolebutyric Acid (IBA 98%)

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty TNHH Nguyên Liệu Nông Nghiệp Mekong
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn