Kích Thích Sinh Trưởng

Gibberellic Acid 90% (GA3 90%)

Liên hệ

Paclobutrazol

Liên hệ

Azadirachtin 15%

Liên hệ

Uniconazole 5%

Liên hệ

Sodium Molybdate

Liên hệ

3-Indolebutyric Acid (IBA 98%)

Liên hệ

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0914 911 948