🇻🇳 Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

Đăng bởi Công Ty TNHH Nguyên Liệu Nông Nghiệp Mekong MEKONG vào lúc 19/08/2023

78 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của nghệ thuật biết nắm bắt thời cơ cách mạng; của năng lực tổ chức và huy động sức mạnh của Nhân dân, quyết đem sức ta mà giải phóng cho ta.

Hòa cùng khí thế, vận mệnh dân tộc, toàn thể nhân viên Mekong quyết tâm hiệp lực cùng nhau phát huy sức mạnh, vai trò hàng đầu của nhà cung ứng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững của nước nhà.

Tags : cách mạng, dân tộc, việt nam, độc lập
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0914 911 948